اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹

اینفلوِنسر کیست
شبکه های اجتماعی
تیم ریوند

اینفلوئنسر کیست ؟

اینفلوئنسر کیست یا اینفلوئنسر به چه معناست ؟ جالب است بدانید که این کلمه در واقع از فعل Influence به معنای تاثیر گذاشتن به وجود